Turpek - Pekáreň Martin
Turpek - Pekáreň Martin

Všetko to začalo múkou.

V roku 1925.

Čerstvosť

až k vám domov

Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity spoločnosti Turpek, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie.

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti Turpek, s.r.o. a zavedenie inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu výroby bieleho pečiva a skladovania múky. Cieľom projektu je vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 45% z celkových výdavkov na obstaranie technológie zvýšiť kvalitu, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Valcek

 Čerstvé pečivo
pre vás pečieme v noci,
aby bolo včas ráno pripravené
pre vás v obchodoch.

Quote Year

Naše novinky

 

Zobraziť všetky výrobky

Turpek - Pekáreň Martin