Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity spoločnosti Turpek, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie

Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti Turpek, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu výroby bieleho pečiva a šišiek, ako aj skladovania múky. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 1 nového zamestnanca, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 45% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Čerstvé pečivo pre vás pečieme už o tretej v noci, expedujeme ho o pol piatej a o šiestej ráno je pripravené vo vašich obchodoch